ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างห้องเก็บของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง