ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจำนวน 2 คัน 1.รถปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย ยี่ห้อ โตโยต้า วีโก้ หมายเลขทะเบียน นข 4454 พิษณุโลก 2.รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กต 1453 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง