ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงห้องทำงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง