ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ Brother HL-L3230CDW หมายเลขครุภัณฑ์ 478-63-0003