ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง