ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการต่อเติมหลังคากันสาดห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง