ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง ตู้เหล็กเก็บของเสริมข้าง จำนวน 1 หลัง เก้าอี้ทำงาน จำนวน 7 ตัว โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง