ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ตู้บานเลื่อนสูง 4 ฟุต แบบ 2 ตอน จำนวน 1 หลัง และเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง