ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถเข็นอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง