ชื่อเรื่อง : ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว และเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง