ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำพึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง