ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ ซอยนาตาคล้อ ถึงไร่นายอุดร คงหินราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง