ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน ขนาดกว้าง 95 ซม. ยาว 570 ซม.(ในกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง