ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน จำนวน 15 ตัว และ ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาท จำนวน 1 ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง