info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ค่านิยมจังหวัด " มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม" โทร :055-009993

เรื่องร้องทุกข์
image การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ งานสวัสดิการชุมชน ร่วมกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชน และประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชาติตระการ เพื่อชี้แจงผลกาดำเนินงานของกองทุนในปีที่ผ่านมาและเลือกกรรมการใหม่แทนตำแหน่งเดิมที่หมดวาระ [13 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 1 (ทั้งหมด 1 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัด
public ITA
public LPA
public E-GP
public ADMIN
public EMAIL
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 325