info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ค่านิยมจังหวัด " มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม" โทร :055-009993

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวศุวภัทร หมื่นชม ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ มอบหมายผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ปรึกษาหารือ แนวทางการดำเนินงานการจัดเตรียมสถานที่ การประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มเป้าหมายมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ร่วมกับหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชาติตระการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
ผู้โพส : admin
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัด
public ITA
public LPA
public E-GP
public ADMIN
public EMAIL

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 17