องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ : 05-500-9993

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
วันที่ 21 เมษายน 2565 นายอนุศักดิ์ เพียงปลัด นายก อบต.ชาติตระการ มอบหมายให้นายสมาน อยู่ทิม รองนายก อบต.ชาติตระการ เป็นประธานเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีนางสาวศุวภัทร หมื่นชม หัวหน้าสำนักปลัด กล่าวรายงาน
รายละเอียด : เพื่อป้องการและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
ผู้โพส : admin