info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ค่านิยมจังหวัด " มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม" โทร :055-009993วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายบุญทา จันทะคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ได้จัดถุงยังชีพ จำนวน 13 ถุง เพื่อมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากการถูกออกคำสั่งให้กักตัว 14 วัน จำนวน 13 ราย และนายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอำเภอชาติตระการ มอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอชาติตระการ และปลัดอำเภอชาติตระการ นำถุงยังชีพมามอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังกล่าว จำนวน 1 ถุง โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชาติตระการ ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง เข้าร่วม
ผู้โพส : admin
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายบุญทา จันทะคุณ)
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 085-273-3643
(นายบุญทา จันทะคุณ)
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 085-273-3643
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัด
public ITA
public LPA
public E-GP
public ADMIN
public EMAIL

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 58
เดือนนี้ 6,157
เดือนที่แล้ว 11,681
ทั้งหมด 46,841