info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ค่านิยมจังหวัด " มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม" โทร :055-009993

วันที่ 11 พ.ย.64 นายวัฒนะ กันนะพันธุ์ ผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณโลก พร้อมด้วยนายชวลิต เหมือนภักตร์ ผู้ช่วยผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้เดินทางมาตรวจการเลือกตั้ง ณ อบต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ผู้โพส : admin
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัด
public ITA
public LPA
public E-GP
public ADMIN
public EMAIL

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 12