info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ค่านิยมจังหวัด " มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม" โทร :055-009993วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564 นายบุญทา จันทะคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมอบรม และให้เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมถึงมีวินัยในการปฏิบัติราชการ ได้รู้ถึงอำนาจหน้าที่ของตนเองตามระเบียบที่กำหนดไว้ ณ พุทธอุทยานเขากะไดม้า หมู่ที่ 5 บ้านโคกผักหวาน
ผู้โพส : admin
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายบุญทา จันทะคุณ)
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 085-273-3643
(นายบุญทา จันทะคุณ)
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 085-273-3643
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัด
public ITA
public LPA
public E-GP
public ADMIN
public EMAIL

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 3
เดือนนี้ 3,750
เดือนที่แล้ว 6,753
ทั้งหมด 36,034