info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ค่านิยมจังหวัด " มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม" โทร :055-009993

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยนาตาคล้อ ถึงไร่นายอุดร คงหินราช ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 194.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 582.00 ตารางเมตร งบประมาณ 343,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ผู้รับจ้าง บริษัทพินนาเคิล คอนสตรัคชั่น 2518 จำกัด
ผู้โพส : admin
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัด
public ITA
public LPA
public E-GP
public ADMIN
public EMAIL

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 14