info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ค่านิยมจังหวัด " มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม" โทร :055-009993

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ร่วมกับ อสม.ตำบลชาติตระการ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา ตามนโยบายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โดยมีกิจกรรมรณรงค์สำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ ในสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน จำนวน 4 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลชาติตระการ
ผู้โพส : admin
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัด
public ITA
public LPA
public E-GP
public ADMIN
public EMAIL

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 8