องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ : 05-500-9993

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอำเภอชาติตระการ พร้อมด้วย นายธรรมศักดิ์ สายน้ำเย็น ปลัดอาวุโส นายสมมิตร ชินกลาง ปลัดอำเภอ นายแสงเพ็ชร เนตรแสงสี ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรอำเภอชาติตระการ จำกัด และเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรฯ ลงพื้นที่มอบกระเบื้องปูพื้น พร้อมด้วยทราย และของยังชีพให้แก่นายลองทิพย์ นามวงษา บ้านเลขที่ 52/1 หมู่ที่ 3 ตำบลชาติตระการ รวมมูลค่า 12,000 บาท
รายละเอียด : วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอำเภอชาติตระการ พร้อมด้วย นายธรรมศักดิ์ สายน้ำเย็น ปลัดอาวุโส นายสมมิตร ชินกลาง ปลัดอำเภอ นายแสงเพ็ชร เนตรแสงสี ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรอำเภอชาติตระการ จำกัด และเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรฯ ลงพื้นที่มอบกระเบื้องปูพื้น พร้อมด้วยทราย และของยังชีพให้แก่นายลองทิพย์ นามวงษา บ้านเลขที่ 52/1 หมู่ที่ 3 ตำบลชาติตระการ รวมมูลค่า 12,000 บาท นายลองทิพย์ นามวงษา มีอาชีพ ทำไร่ สมาชิกในครัวเรือนจำนวน 3 คน ได้แก่ ภรรยา และบุตรสาว 2 คน อายุ 25 ปี และ 11 ปี สภาพปัญหา ตกเกณฑ์ มิติการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 16 เด็กอายุ 6-14 ปีไม่ได้เรียนตามภาคบังคับ 9 ปี บุตรสาว 2 คน อายุ 25 ปี และ 11 ปี เป็นผู้พิการทางสมอง ทั้ง 2 คน ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ บุตรสาวคนเล็กเคยเข้ารับการศึกษาที่ศูนย์ผู้พิการเขต7 อำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นเวลา 5 ปี แต่มีความลำบากในการดำรงชีวิต เนื่องจากมารดาต้องไปอยู่กับบุตร จึงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ จึงขอกลับมาอยู่บ้าน แต่ยังมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์มาเยี่ยมเป็นระยะสภาพบ้านเป็นบ้าน 2 ชั้น ครึ่งตึก ครึ่งไม้ โดยบุตรสาวทั้งสองคนพักอาศัยอยู่บริเวณชั้นล่าง ที่ต้องก่อนผนังกันบริเวณ ป้องกันไม่ให้ออกไปภายนอก ซึ่งปูกระเบื้องบางส่วน และบางส่วนเป็นพื้นปูน ที่เป็นฝุ่น ปัจจุบัน นายลองทิพย์ นามวงษา เป็นผู้ประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ เพียงคนเดียว ส่วนภรรยาต้องคอยดูแลบุตรตลอดเวลา ทำให้ไม่มีรายได้มาปรับปรุงบ้าน และซื้อของใช้ที่จำเป็นสำหรับบุตรสาว เช่นผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เป็นต้น ความต้องการ ทั้งนี้ ขอขอบคุณสหกรณ์การเกษตรอำเภอชาติตระการ จำกัด และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่สนับสนุนในครั้งนี้
ผู้โพส : admin