info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ค่านิยมจังหวัด " มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม" โทร :055-009993วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. กระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหารือข้อราชการอื่นๆ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน และเวลา 12.45 นาที นายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอำเภอชาติตระการ กำหนดจัดประชุมเรื่อง การสื่อสารและวางแผน ประเด็นการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยมีนายบุญทา จันทะคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการพร้อมด้วยผู้นำท้องที่ตำบลชาติตระการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมธารทอง องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
ผู้โพส : admin
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายบุญทา จันทะคุณ)
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 085-273-3643
(นายบุญทา จันทะคุณ)
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 085-273-3643
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัด
public ITA
public LPA
public E-GP
public ADMIN
public EMAIL

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 186
เดือนนี้ 6,285
เดือนที่แล้ว 11,809
ทั้งหมด 46,969