info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ค่านิยมจังหวัด " มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม" โทร :055-009993

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 23 กันยายน 2564 นายธรรมศักดิ์ สายน้ำเย็น ปลัดอำเภอชาติตระการ พร้อมด้วย นายบุญทา จันทะคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ,คณะผู้บริหาร ,ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ จำนวน 3 ชุด เพื่อมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)... [23 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 17 กันยายน 2564 นายบุญทา จันทะคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ถูกกักตัว และตัวแทนผู้ที่ถูกกักตัว จำนวน 4 ถุง เพื่อมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)... [17 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ และประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ [17 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินโรคระบาดสัตว์ ลัมปี สกิน ในโคและกระบือ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ [14 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 10 กันยายน 2564 นายบุญทา จันทะคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ถูกกักตัว และตัวแทนผู้ที่ถูกกักตัว จำนวน 6 ถุง เพื่อมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)... [10 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 3 กันยายน 2564 นายบุญทา จันทะคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,ประธานสภาฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากการถูกออกคำสั่งให้กักตัว 14 วัน (รอบที่ 9) จำนวน 7 ถุง รวม 7... [3 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายบุญทา จันทะคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,เจ้าหน้าที่ รพสต.,เจ้าหน้าที่ อสม.,ผู้นำท้องที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)... [27 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายบุญทา จันทะคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ถูกกักตัว และตัวแทนผู้ที่ถูกกักตัว จำนวน 4 ถุง เพื่อมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)... [20 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 15 สิงหาคม 2564 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ได้กำหนดจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ [15 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายบุญทา จันทะคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ถูกกักตัว และตัวแทนผู้ที่ถูกกักตัว จำนวน 16 ถุง เพื่อมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)... [11 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 115 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายบุญทา จันทะคุณ)
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 085-273-3643
(นายบุญทา จันทะคุณ)
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 085-273-3643
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัด
public ITA
public LPA
public E-GP
public ADMIN
public EMAIL

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 102