info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ค่านิยมจังหวัด " มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม" โทร :055-009993camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นักพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ชาติตระการ ลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ตำบลชาติตระการ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 9 หมู่บ้าน [8 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายบุญทา จันทะคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ได้จัดถุงยังชีพ จำนวน 13 ถุง เพื่อมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากการถูกออกคำสั่งให้กักตัว 14 วัน จำนวน 13 ราย และนายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอำเภอชาติตระการ... [4 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2564 กรรมการตรวจรับโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายบ้านนายบุญลือ ขันทอง ถึงไร่ นายพร้อง คงทอง (ต่อจากเดิมช่วงไร่ของนายสวัสดิ์ ป้องคูหลวง ถึงไร่นายสมร มั่นเมือง)งบประมาณ 495,500.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผู้รับจ้าง... [24 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายบุญทา จันทะคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพบปะผู้พิการทางสายตา และมอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการทางสายตา หมู่ที่ 1 บ้านชาติตระการ ตำบลชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก [20 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญทา จันทะคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านำจัดขยะ การประกวดหมู่บ้านฯ และประชุมหารือแนวทางปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยมีนายเทียมพล นนท่าปลา... [18 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. กระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหารือข้อราชการอื่นๆ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย... [13 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายบุญทา จันทะคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ชาติตระการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการกอง เข้าร่วมประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [12 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นักพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ชาติตระการ ลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการประจำเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 9 หมู่บ้าน [7 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 นายบุญทา จันทะคุณ นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล ชาติตระการ ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการประเมินหมู่บ้าน และครัวเรือนต้นแบบจัดการขยะ ตามโครงการจัดการขยะในชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนวาระ “พิษณุโลกเมืองสะอาด ” (PHITSANULOK CLEAN & TIDY)... [29 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 นายบุญทา จันทะคุณ นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลชาติตระการ มอบหมายผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันสำรวจคลองห้วยน้ำตา หมู่ที่ 4 บ้านนาจาน เพื่อจะดำเนินการขุดลอกคลองดังกล่าว จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ คลองห้วยน้ำใส ถึงน้ำริน หมู่ที่ 4... [23 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 89 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายบุญทา จันทะคุณ)
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 085-273-3643
(นายบุญทา จันทะคุณ)
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 085-273-3643
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัด
public ITA
public LPA
public E-GP
public ADMIN
public EMAIL

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 81
เดือนนี้ 6,180
เดือนที่แล้ว 11,704
ทั้งหมด 46,864