info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ค่านิยมจังหวัด " มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม" โทร :055-009993

group คณะผู้บริหาร
นายบุญทา จันทะคุณ
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 085-2733643
นายบุญทา จันทะคุณ
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 085-2733643
นายแสง แต่งน้อย
รองนายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 092-6250181
นายแสง แต่งน้อย
รองนายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 092-6250181
นายสมาน บัวองค์
รองนายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 093-2934223
นายสมาน บัวองค์
รองนายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 093-2934223
นางสมธง โทจำปา
เลขานุการนายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 086-202-9297
นางสมธง โทจำปา
เลขานุการนายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 086-202-9297
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายบุญทา จันทะคุณ)
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 085-273-3643
(นายบุญทา จันทะคุณ)
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 085-273-3643
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัด
public ITA
public LPA
public E-GP
public ADMIN
public EMAIL

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 70