องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ : 05-500-9993

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
group ฝ่ายสภา
นายสมชาย บามา
ประธานสภา อบต.ชาติตระการ
โทร : 0642108295
นายบุญนัด ศรีอ๊อด
รองประธานสภา อบต.ชาติตระการ
โทร : 0613804044
นายอิต ทาสีดา
สมาชิกสภา หมู่ 1
โทร : 0622600947
นายสมคิด ขวัญเรือง
สมาชิกสภา หมู่ 3
โทร : 0979590916
นางสาวยุพดี ศรีนวล
สมาชิกสภา หมู่ 4
โทร : 0969619949
นางอลัทธญา ดวงทอง
สมาชิกสภา หมู่ 5
โทร : 0982309791
นางสาวพิมพ์ไพลิน เกตุพุด
สมาชิกสภา หมู่ 7
โทร : 0959518405
นายหล้า ป้องคูหลวง
สมาชิกสภา หมู่ 8
โทร : 0979876492
นางทองลอบ พิมพา
สมาชิกสภา หมู่ 9
โทร : 0849519443