info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ค่านิยมจังหวัด " มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม" โทร :055-009993

group ฝ่ายสภา
นายทวีศักดิ์ ภูเขียว
ประธานสภา อบต.ชาติตระการ
นายทวีศักดิ์ ภูเขียว
ประธานสภา อบต.ชาติตระการ
นายสมพงษ์ จันทวงศ์
รองประธานสภา อบต.ชาติตระการ
นายสมพงษ์ จันทวงศ์
รองประธานสภา อบต.ชาติตระการ
นายอิต ทาสีดา
สมาชิกสภา หมู่ 1
นายอิต ทาสีดา
สมาชิกสภา หมู่ 1
นายสมาน อยู่ทิม
สมาชิกสภา หมู่ 1
นายสมาน อยู่ทิม
สมาชิกสภา หมู่ 1
นายสาร มั่นนาค
สมาชิกสภา หมู่ 2
นายสาร มั่นนาค
สมาชิกสภา หมู่ 2
-
สมาชิกสภา หมู่ 2
-
สมาชิกสภา หมู่ 2
นายอนุศักดิ์ เพียปลัด
สมาชิกสภา หมู่ 3
นายอนุศักดิ์ เพียปลัด
สมาชิกสภา หมู่ 3
นายสมคิด ขวัญเรือง
สมาชิกสภา หมู่ 3
นายสมคิด ขวัญเรือง
สมาชิกสภา หมู่ 3
นายพิชัย ยาจำปา
สมาชิกสภา หมู่ 4
นายพิชัย ยาจำปา
สมาชิกสภา หมู่ 4
นางหวั่น ศรีนวล
สมาชิกสภา หมู่ 4
นางหวั่น ศรีนวล
สมาชิกสภา หมู่ 4
นายลำไพร จันทะคุณ
สมาชิกสภา หมู่ 5
นายลำไพร จันทะคุณ
สมาชิกสภา หมู่ 5
นางวันเย็น เนตรแสงสี
สมาชิกสภา หมู่ 5
นางวันเย็น เนตรแสงสี
สมาชิกสภา หมู่ 5
นายบุญนัด ศรีอ๊อด
สมาชิกสภา หมู่ 6
นายบุญนัด ศรีอ๊อด
สมาชิกสภา หมู่ 6
นายสิทธิพงศ์ เนตรแสงสี
สมาชิกสภา หมู่ 7
นายสิทธิพงศ์ เนตรแสงสี
สมาชิกสภา หมู่ 7
นางสะเภา จำปาปิ่น
สมาชิกสภา หมู่ 7
นางสะเภา จำปาปิ่น
สมาชิกสภา หมู่ 7
นายหล้า ป้องคูหลวง
สมาชิกสภา หมู่ 8
นายหล้า ป้องคูหลวง
สมาชิกสภา หมู่ 8
นางนิตร ตุ่นนิ่ม
สมาชิกสภา หมู่ 8
นางนิตร ตุ่นนิ่ม
สมาชิกสภา หมู่ 8
นางทองลอบ พิมพา
สมาชิกสภา หมู่ 9
นางทองลอบ พิมพา
สมาชิกสภา หมู่ 9
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายบุญทา จันทะคุณ)
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 085-273-3643
(นายบุญทา จันทะคุณ)
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 085-273-3643
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัด
public ITA
public LPA
public E-GP
public ADMIN
public EMAIL

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 81