info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ค่านิยมจังหวัด " มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม" โทร :055-009993


https:--www-nacc-go-th-NACCPPWFC?
https:--www-nacc-go-th-NACCPPWFC?
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 142
เมื่อวาน 272
เดือนนี้ 2,788
เดือนที่แล้ว 7,138
ทั้งหมด 30,262

group ฝ่ายสภา
นายทวีศักดิ์ ภูเขียว
ประธานสภา อบต.ชาติตระการ
นายทวีศักดิ์ ภูเขียว
ประธานสภา อบต.ชาติตระการ
นายสมพงษ์ จันทวงศ์
รองประธานสภา อบต.ชาติตระการ
นายสมพงษ์ จันทวงศ์
รองประธานสภา อบต.ชาติตระการ
นายอิต ทาสีดา
สมาชิกสภา หมู่ 1
นายอิต ทาสีดา
สมาชิกสภา หมู่ 1
นายสมาน อยู่ทิม
สมาชิกสภา หมู่ 1
นายสมาน อยู่ทิม
สมาชิกสภา หมู่ 1
นายสาร มั่นนาค
สมาชิกสภา หมู่ 2
นายสาร มั่นนาค
สมาชิกสภา หมู่ 2
-
สมาชิกสภา หมู่ 2
-
สมาชิกสภา หมู่ 2
นายอนุศักดิ์ เพียปลัด
สมาชิกสภา หมู่ 3
นายอนุศักดิ์ เพียปลัด
สมาชิกสภา หมู่ 3
นายสมคิด ขวัญเรือง
สมาชิกสภา หมู่ 3
นายสมคิด ขวัญเรือง
สมาชิกสภา หมู่ 3
นายพิชัย ยาจำปา
สมาชิกสภา หมู่ 4
นายพิชัย ยาจำปา
สมาชิกสภา หมู่ 4
นางหวั่น ศรีนวล
สมาชิกสภา หมู่ 4
นางหวั่น ศรีนวล
สมาชิกสภา หมู่ 4
นายลำไพร จันทะคุณ
สมาชิกสภา หมู่ 5
นายลำไพร จันทะคุณ
สมาชิกสภา หมู่ 5
นางวันเย็น เนตรแสงสี
สมาชิกสภา หมู่ 5
นางวันเย็น เนตรแสงสี
สมาชิกสภา หมู่ 5
นายบุญนัด ศรีอ๊อด
สมาชิกสภา หมู่ 6
นายบุญนัด ศรีอ๊อด
สมาชิกสภา หมู่ 6
นายสิทธิพงศ์ เนตรแสงสี
สมาชิกสภา หมู่ 7
นายสิทธิพงศ์ เนตรแสงสี
สมาชิกสภา หมู่ 7
นางสะเภา จำปาปิ่น
สมาชิกสภา หมู่ 7
นางสะเภา จำปาปิ่น
สมาชิกสภา หมู่ 7
นายหล้า ป้องคูหลวง
สมาชิกสภา หมู่ 8
นายหล้า ป้องคูหลวง
สมาชิกสภา หมู่ 8
นางนิตร ตุ่นนิ่ม
สมาชิกสภา หมู่ 8
นางนิตร ตุ่นนิ่ม
สมาชิกสภา หมู่ 8
นางทองลอบ พิมพา
สมาชิกสภา หมู่ 9
นางทองลอบ พิมพา
สมาชิกสภา หมู่ 9
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายบุญทา จันทะคุณ)
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 085-273-3643
(นายบุญทา จันทะคุณ)
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 085-273-3643
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัด
public ITA
public LPA
public E-GP
public ADMIN
public EMAIL