info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ค่านิยมจังหวัด " มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม" โทร :055-009993

เรื่องร้องทุกข์
folder ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
insert_drive_file ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กำหนดเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217 |
insert_drive_file ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2549 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัด
public ITA
public LPA
public E-GP
public ADMIN
public EMAIL
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 39