info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ค่านิยมจังหวัด " มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม" โทร :055-009993

เรื่องร้องทุกข์
folder เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
insert_drive_file รายงานผลการไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ระหว่างนายเผื่อน ขันทอง กับ นายหัน หุมแพง หมู่ที่ 6 บ้านชาติตระการ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องขอความอนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file รายงานผลการไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีไม่ได้ทำรางรินรองน้ำฝนสร้างความเดือดร้อนบ้านข้างเคียง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file เเต่งตั้่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัด
public ITA
public LPA
public E-GP
public ADMIN
public EMAIL
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 297