info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ค่านิยมจังหวัด " มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม" โทร :055-009993

เรื่องร้องทุกข์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
photo ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
photo ประกาศผลการรวมคะแนน การเลือกตั้งท้องถิ่น (อย่างไม่เป็นทางการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
photo ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ ผ.ถ. 5/8) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
description ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
photo วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.ถ./ผ.ถ. 4/4 และ 4/5) รวมจำนวน 20 คน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.ถ./ผ.ถ. 4/4) และ (ส.ถ./ผ.ถ. 4/5) จำนวน 5 คน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ประกาศ ณ วันที่ 6 ต.ค. poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ประกาศ ณ วันที่ 6 ต.ค.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
photo ประกาศกำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
photo ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลลานกีฬาในตำบลชาติตระการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
photo ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลชาติตระการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
photo ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เชิญชวนตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ รับโอนพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217 |
photo ขอประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดค่านิยม และจุดยืนของจังหวัดพิษณุโลกให้รับทราบโดยทั่วกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242 |
1 - 20 (ทั้งหมด 54 รายการ) 1 2 3
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัด
public ITA
public LPA
public E-GP
public ADMIN
public EMAIL
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 267