องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ : 05-500-9993

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ เรื่อง เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาตติระการ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
photo ประชาสัมพันธ์โครงการออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ เรื่อง เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาตติระการ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
photo ประกาศ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวง กำหนดสค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในกา
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ เรื่อง เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาตติระการ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
photo ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
photo ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ เรื่อง เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาตติระการ ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบและชำระค่าภาษป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
photo ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ ผ.ถ. 5/8) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo ประกาศผลการรวมคะแนน การเลือกตั้งท้องถิ่น (อย่างไม่เป็นทางการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
description ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
photo วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.ถ./ผ.ถ. 4/4 และ 4/5) รวมจำนวน 20 คน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
1 - 20 (ทั้งหมด 75 รายการ) 1 2 3 4