info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ค่านิยมจังหวัด " มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม" โทร :055-009993

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลลานกีฬาในตำบลชาติตระการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
photo ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลชาติตระการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
photo ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เชิญชวนตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ รับโอนพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
photo ขอประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดค่านิยม และจุดยืนของจังหวัดพิษณุโลกให้รับทราบโดยทั่วกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191 |
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221 |
photo ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 ตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
photo ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
photo ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
photo ข้อมูลจำนวนลานกีฬา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลชาติตระการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
1 - 20 (ทั้งหมด 44 รายการ) 1 2 3
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายบุญทา จันทะคุณ)
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 085-273-3643
(นายบุญทา จันทะคุณ)
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 085-273-3643
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัด
public ITA
public LPA
public E-GP
public ADMIN
public EMAIL

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 55