องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ : 05-500-9993

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file การให้คุณให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศผลการปฏิบัติงานครู poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file แจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์การเกี่ยวกับเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file ประกาศอัตราร้อยละฐานในการคำนวณเงินเดือนพนักงานครู poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file ประกาศกำหนดวันลา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file ประกาศมาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และมาตรการดำเนินการทางวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file การสร้างขวัญและกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบบรรจุ แต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1