info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ค่านิยมจังหวัด " มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม" โทร :055-009993

เรื่องร้องทุกข์
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.63 - มี.ค.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัด
public ITA
public LPA
public E-GP
public ADMIN
public EMAIL
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 35