info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ค่านิยมจังหวัด " มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม" โทร :055-009993

เรื่องร้องทุกข์
local_cafe สถานที่ท่องเที่ยว
ภาพ รอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ รอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยว
ภาพ

รอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

รอปรับปรุง
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน รอปรับปรุง
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

รอปรับปรุง
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
คำขวัญ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ช้าล่าการ เมืองหน้าด่าน เป็นศรี โบราณคดี ภาพเขียนสี เป็นสง่า ธรรมชาติเสก น้ำตกเจ็ดชั้น ตระการตา งามล้ำค่า ประเพณี วิถีไทย
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน รอปรับปรุง
ข้อมูลหน่วยงาน
คำขวัญ

องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ช้าล่าการ เมืองหน้าด่าน เป็นศรี โบราณคดี ภาพเขียนสี เป็นสง่า ธรรมชาติเสก น้ำตกเจ็ดชั้น ตระการตา งามล้ำค่า ประเพณี วิถีไทย
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

รอปรับปรุง
แนะนำผู้บริหาร
insert_drive_file ผู้บริหารองค์กร
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัด
public ITA
public LPA
public E-GP
public ADMIN
public EMAIL
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 33