info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ค่านิยมจังหวัด " มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม" โทร :055-009993

local_cafe สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
รอปรับปรุง

ภาพ

info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
รอปรับปรุง

insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
รอปรับปรุง

คำขวัญ
องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ช้าล่าการ เมืองหน้าด่าน เป็นศรี โบราณคดี ภาพเขียนสี เป็นสง่า ธรรมชาติเสก น้ำตกเจ็ดชั้น ตระการตา งามล้ำค่า ประเพณี วิถีไทย

แนะนำผู้บริหาร
insert_drive_file ผู้บริหารองค์กร
(นายบุญทา จันทะคุณ)
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 085-273-3643
(นายบุญทา จันทะคุณ)
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 085-273-3643
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัด
public ITA
public LPA
public E-GP
public ADMIN
public EMAIL

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 149