info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ค่านิยมจังหวัด " มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม" โทร :055-009993

เรื่องร้องทุกข์
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.ชาติตระการ ลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ ในพื้นที่ตำบลชาติตระการ ประจำเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 9 หมู่บ้าน
กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 จัดประชุมคณะกรรมประจำหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวศุวภัทร หมื่นชม ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ มอบหมายผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ปรึกษาหารือ...
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ร่วมกับ อสม.ตำบลชาติตระการ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา ตามนโยบายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก...
วันที่ 11 พ.ย.64 นายวัฒนะ กันนะพันธุ์ ผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณโลก พร้อมด้วยนายชวลิต เหมือนภักตร์ ผู้ช่วยผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้เดินทางมาตรวจการเลือกตั้ง ณ อบต.ชาติตระการ...
วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางสาวศุวภัทร หมื่นชม ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมา...
วันที่ 10 พ.ย. 2564 เป็นตัวแทนสมาคมคนตาบอดไทย มอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ต.ชาติตระการ รวม 7 ราย
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการรวมคะแนน การเลือกตั้งท้องถิ่น (อย่างไม่เป็นทางการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line
Facebook

Line

แนะนำผู้บริหาร
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัด
public ITA
public LPA
public E-GP
public ADMIN
public EMAIL
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 54