info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ค่านิยมจังหวัด " มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม" โทร :055-009993camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นักพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ชาติตระการ ลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ตำบลชาติตระการ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 9 หมู่บ้าน
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายบุญทา จันทะคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ได้จัดถุงยังชีพ จำนวน 13 ถุง เพื่อมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากการถูกออกคำสั่งให้กักตัว 14...
วันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2564 กรรมการตรวจรับโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายบ้านนายบุญลือ ขันทอง ถึงไร่ นายพร้อง คงทอง (ต่อจากเดิมช่วงไร่ของนายสวัสดิ์ ป้องคูหลวง ถึงไร่นายสมร มั่นเมือง)งบประมาณ 495,500.- บาท...
วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายบุญทา จันทะคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพบปะผู้พิการทางสายตา...
วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญทา จันทะคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านำจัดขยะ การประกวดหมู่บ้านฯ...
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. กระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหารือข้อราชการอื่นๆ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ...
วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายบุญทา จันทะคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ชาติตระการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการกอง เข้าร่วมประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นักพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ชาติตระการ ลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการประจำเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 9 หมู่บ้าน
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศประชาสัมพันธ์ รับโอนพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview87

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview140

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview3
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook-line
Facebook

Line

language หนังสือราชการกรม
แนะนำผู้บริหาร
language ผู้บริหารองค์กร
(นายบุญทา จันทะคุณ)
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 085-273-3643
(นายบุญทา จันทะคุณ)
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 085-273-3643
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัด
public ITA
public LPA
public E-GP
public ADMIN
public EMAIL

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 356
เดือนนี้ 6,455
เดือนที่แล้ว 11,979
ทั้งหมด 47,139