องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ : 05-500-9993

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
image ประกาศต่างๆ
เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลชาติตระการ
ตลาดชุมชนสีเขียว ซะกานพาเพลิน
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
เนื่องในวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติ
วันที่ 22 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชาติตระการ ร่วมมอบพวงหรีดให้กับสมาชิกกองทุนฯ
นายสมาน อยู่ทิม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ นำทีมแนวหน้าพาเพลิน ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
เชิญชวนคัดแยกขยะ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย
วันที่ 13 กันยายน 2566 กำหนดจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
วันที่ 12 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ได้สนับสนุน กระสอบทราย จำนวน 400 ใบ
วันที่ 11 กันยายน 2566 นายอนุศักดิ์ เพียปลัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจาก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอนุศักดิ์ เพียปลัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ มอบสิ่งของช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคากลางจ้างก่อสร้างรั้ว องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line
Facebook

Line


แนะนำผู้บริหาร
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายอนุศักดิ์ เพียปลัด
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 0932466363
นายอนุศักดิ์ เพียปลัด
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 0932466363
นางสาวศุวภัทร หมื่นชม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ชาติตระการ
โทร : 0819616550
นางสาวศุวภัทร หมื่นชม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ชาติตระการ
โทร : 0819616550
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัด
public ITA
public LPA
public E-GP
public ADMIN
public EMAIL

สถิติ sitemap
วันนี้ 102
เดือนนี้5,477
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)42,874
ทั้งหมด 264,875


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67
กค.
29/09/2566
29/09/2566
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
สน.คท.
29/09/2566
29/09/2566
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566
[อบจ.]
[เทศบาล, อบต.]
[เงินล้น]
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
28/09/2566
29/09/2566
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
กศ.
28/09/2566
28/09/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ