info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ชาติตระการ
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ค่านิยมจังหวัด " มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม" โทร :055-009993camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. กระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหารือข้อราชการอื่นๆ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ...
วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายบุญทา จันทะคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ชาติตระการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการกอง เข้าร่วมประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นักพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ชาติตระการ ลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการประจำเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 9 หมู่บ้าน
วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 นายบุญทา จันทะคุณ นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล ชาติตระการ ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการประเมินหมู่บ้าน และครัวเรือนต้นแบบจัดการขยะ ตามโครงการจัดการขยะในชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564...
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 นายบุญทา จันทะคุณ นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลชาติตระการ มอบหมายผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันสำรวจคลองห้วยน้ำตา หมู่ที่ 4 บ้านนาจาน...
วัน พุธ ที่ 21 เมษายน 2564 ประชุมคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านและครัวเรือนต้นแบบจัดการขยะ ตามโครงการจัดการขยะในชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน กำหนดรูปแบบการประเมิน กำหนดห้วงระยะเวลาในการประเมิน...
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในช่วงระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อปพร.ตำบลชาติตระการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่าน...
วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น. ข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ร่วมกันจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหาร และรับคำอวยพรเพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2564 ณ อาคารโดม...
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประชาสัมพันธ์ รับโอนพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview135
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview124

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview123

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview1
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook-line
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

 


Line

language หนังสือราชการกรม
แนะนำผู้บริหาร
language ผู้บริหารองค์กร
(นายบุญทา จันทะคุณ)
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 085-273-3643
(นายบุญทา จันทะคุณ)
นายก อบต.ชาติตระการ
โทร : 085-273-3643
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
-
ปลัด อบต.ชาติตระการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หนังสือจากท้องถิ่นจังหวัด
public ITA
public LPA
public E-GP
public ADMIN
public EMAIL

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 116
เดือนนี้ 5,677
เดือนที่แล้ว 9,779
ทั้งหมด 40,975

ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ